Инвестиционни съвети

Инвестицията е на ваша страна!


Инвестиционни съвети

Инвестиционният мениджмънт изисква добро познаване на
активите, обект на съответната инвестиция и правилна оценка
на съществуващия риск. Ето защо познаването на техните
характерни особености е задължително за ефективното
управление на инвестиционните проекти. За нас добрата
инвестиция е въпрос на внимателно планиране, съвместна
работа, професионална преценка и максимален резултат.


При правилно и разумно управление на инвестиционния капитал, пазарът
предлага почти неограничени възможности за увеличаване на печалбата от
инвестицията и минимизирането на нейния риск. От друга страна -
пренебрегването на тези пазарни възможности често води до пропускане на
добри шансове за печалба или още по-лошо - до претърпяването на
съществени загуби.


All rights reserved. GESTYONA BULGARIA. 2007