Връзки

ПАРТНЬОРИ


Rubí Blanc Abogados

МИНИСТЕРСТВА И ВЕДОМСТВА


Министерство на финансите
Министерство на икономиката
Национален статистически институт
Национален осигурителен институт
Главна данъчна дирекция
Агенция по заетостта
Българска стопанска камара
Българска Търговско Промишлена Палата
Агенция за малки и средни предприятия

ОРГАНИЗАЦИИ


Асоциация на търговските банки в България
Асоциацията за развитие на икономиката АЛИДА

БАНКИБългарска народна банка
Уникредит Bulbank
Централна Кооперативна Банка
Корпоративна Търговска Банка

АГЕНЦИИ


Агенция за приватизация
Агенция за Чуждестранни Инвестиции
Българска Фондова Борса - София

ПОРТАЛИ


Econ.bg - изключително богат финансово ориентиран портал
All rights reserved. GESTYONA BULGARIA. 2007