Кои имоти ще продължат да поскъпват?

Кои имоти ще продължат да поскъпват?

 

Приемането на България в ЕС, добрите икономически перспективи, благоприятното географско местоположение и миграционните процеси в страната са сред първостепенните фактори, влияещи на пазара на недвижимите имоти през последната година.Това пише в проучване направено от компанията Arco Real Estate.През 2007 г. се сключиха 325 385 сделки за продажба на недвижими имоти, което надхвърля с 4 процента, отчетените през 2006 г. рекорден брой сделки. Най-голям брой продажби са регистрирани в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас, Несебър и Русе.


За 2008 г. се очаква броят на сключените сделки да се запази на това ниво, а паричният обем на продажбите да нарасне. Интензивното строителство в София, Варна, Бургас и Пловдив разширява предлагането и възможностите на купувачите.

Качеството и добре изградената инфраструктура, ще бъдат определящи за реализирането на проектите. Част от инвестициите ще се насочат и към следващите по големина градове като Русе, Видин, Велико Търново, Стара Загора, където пазарът е с по-голям потенциал. Интересът към комплексите от затворен тип ще продължава да е много висок и през 2008 г.,пише в анализа. Инвеститорите предвиждат изграждането на цялостна инфраструктура и привлекателна жизнена среда. Жилищата се предлагат на сравнително достъпни, конкурентни цени, така че съотношението цена / качество е атрактивно за крайните потребители,смятат експертите.

Анализатори очакват поскъпване от 10-15 на сто на жилищните имоти през 2008 г. За масово предлаганите продукти цените няма да претърпят съществени изменения, защото доходите на населението не нарастват с високи темпове, лихвите по кредитите се увеличават, а предлагането се разширява. За луксозните имоти се прогнозира умерен ръст тази година. В някои части от планинските и морски курорти, където застрояването е особено интензивно, цените на некачествените имоти ще следват низходящ тренд. Широкото предлагане на разнообразни видове продукти и високата конкуренция в отрасъла ще противостоят на спекулативното нарастване на цените. Чуждестранните инвеститори бяха активни участници в пазара на ваканционни и жилищни имоти през 2007г., купувайки апартаменти за второ жилище или за отдаване под наем. За периода януари - октомври 2007г. продажбите на недвижими имоти на чужденци достигнаха 1 390,4 млн. евро, при 890,5 млн. за същия период на 2006 г. Очакванията за 2008 г. са присъствието на чуждестранните инвеститори и предприемачи да се разшири.

Цените на жилищата в София са все още едни от най-ниските сред европейските столици. В морските и планински ни курорти се предлагат качествени, атрактивни имоти на сравнително ниски цени, в сравнение с конкурентни дестинации, пише още в анализа. Динамично се развиват секторите на административните и търговски площи, където навлязоха глобални предприемачески и инвеститорски фирми. Разработваните проекти стават все по-мащабни, като се налагат цялостните мултифункционални решения. Административни сгради се комбинират с жилищни, с търговско-развлекателни центрове или складови и логистични площи. Отреждането на бивши заводски територии за смесени многофункционални зони, създава условия за развитието на големи многофункционални проекти в добре развитите градски части. В сектора на търговските площи предлагането се увеличава много динамично. Пазарът се развива в сегмента на търговско-развлекателните центрове тип мол, към които се регистрира много голям интерес. Понастоящем в София са в процес на планиране и развитие около 12 големи търговско-развлекателни центрове, във Варна стартиралите и предвидени проекти са около 10, а в Пловдив 4 големи търговски центрове тип мол са в процес на изграждане. В Бургас се проектират 3 големи търговско-развлекателни комплекса, а в Русе 2. След София и големите административни центрове Пловдив, Варна, Бургас и Русе, инвеститорите се насочват към по-малките областни центрове - Стара Загора, Плевен, Видин, Шумен, Благоевград, Ловеч, Хасково, Кърджали, Търговище, Габрово. Молове са построени или се строят в близост до курортните центрове Банско, Самоков, Гоце Делчев, Слънчев бряг, Несебър, Сандански. Счита се, че всеки град, с население над 70 000 души, в страната вече има проект за мол.

Логистичните центрове и индустриалните площи са секторът с най-голям потенциал за развитие през следващите няколко години. Високата икономическа активност, устойчивото развитие на производствената и обслужващата сфера в страната увеличават търсенето на индустриални и логистични площи. Благоприятният бизнес климат, ниските данъци и нива на заплащане на труда привличат все повече чуждестранни фирми и търговски оператори в България пише в анализа.
В Пловдив понастоящем се изграждат 10 логистични центъра в новите индустриални зони край града, в София са в ход 6 проекта, във Варна 3, а в Русе обявените проекти също са 3. Анализатори предвиждат развитието на мащабна логистична зона в района между София и Пловдив и отчитат потенциал за развитието на този вид строителство в редица български градове като Бургас, Горна Оряховица, Стара Загора, Хасково и други.

23 Април 2008
Dir.bg

All rights reserved. GESTYONA BULGARIA. 2007