На 20 км от София ще се строи завод за боклук

На 20 км от София ще се строи завод за боклук

Костинброд направи смесена фирма с американци.Американската компания "Ай Ди глобал кепитъл" (ID Global Capital) планира да изгради инсталация за плазмено изгаряне на твърди битови отпадъци съвместно с община Костинброд. Проектът е замислен като публично-частно партньорство и е на стойност 30 млн. евро.
При преработката на отпадъците ще бъде прилагана технологията на друга американска компания - "Виста интернешънъл текнолъджис" (Vista Internatinal Technologies). Новината за завода за боклук беше обявена до борсата NASDAQ.

Формално проектът ще бъде задвижен, след като бъде одобрен от общинския съвет на Костинброд, уточни кметът Красимир Кунчев. Делът на общината в "Костинброд енерджи енд партнърс" ще е 10%, като участието й в смесеното дружество ще е с апортна вноска от 40 дка. Върху тях ще бъде построена инсталацията, уточни кметът. Одобрението на проекта от общинския съвет се очаква до няколко месеца.

Идеята за построяването на инсталацията е част от общинската програма за управление на отпадъците, каза Кунчев. В Костинброд трябва да бъде направено ново регионално депо, което да обслужва града и други пет съседни общини - Божурище, Сливница, Драгоман, Своге и Годеч. Проектът за него вече е разработен и предвижда изграждането на две клетки - за битова смет и строителни отпадъци, и сепарираща инсталация.

Инсталацията за преработка на боклука ще има капацитет от около 70 хил. тона годишно и ще преработва отпадъците и на шестте общини. От сметта ще се извличат газ, високооктаново гориво и строителни материали. Методът е изцяло съобразен с екологичните изисквания на ЕС и след приключването на административните процедури инсталацията ще е готова за 8 месеца, обясни представителят на "Ай Ди глобал кепитъл" в България Петър Чакъров. Костинброд е на 20-ина километра от София, но инсталацията не е планирана да обслужва столицата, уточни Чакъров. Идеята на компанията е чрез работата си в Костинброд да покаже предимствата на технологията и така да привлече интереса и на други общини.

България е първото място в Европа, където американският метод за преработка на боклука ще бъде приложен. "Виста интернешънъл текнолъджис" има инсталации в Китай, Мексико, Индия, Канада. "Технологията е добра за България, защото в сравнение с използваните в Европа от продажбата на извлечените материали може да се печели. Така не е нужно общините да дотират преработката на отпадъците", твърди Чакъров.


Коя е Виста Интернешътъл Текнолъджис

Виста Интернешънъл Текнолъджис е американска компания, специализирана в разработването на енергийни технологии. Развива екологично чисти методи за инсталации, които произвеждат електричество и топлоенергия. Продуктът се получава чрез преработката на отпадъци, биомаса, гуми и др.

Dnevnik.bg

All rights reserved. GESTYONA BULGARIA. 2007