Новите дружества със специална цел се насочват към жилищния сектор

Новите дружества със специална цел се насочват към жилищния сектор

Силният ръст на цените на жилищата през изминалата година привлича все повече инвеститори, като засилен интерес към пазара се наблюдава и от страна на акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ). Фондовете, които основно инвестираха във ваканционни и бизнес комплекси, започват да диверсифицират своите портфейли с жилищни проекти. Силният ръст на цените на жилищата през изминалата година привлича все повече инвеститори, като засилен интерес към пазара се наблюдава и от страна на акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ). Фондовете, които основно инвестираха във ваканционни и бизнес комплекси, започват да диверсифицират своите портфейли с жилищни проекти. Много от дружествата, които се появиха в края на миналата и началото на тази година, се насочват към жилищното строителство. Повечето от тях предпочитат да развиват проекти в столицата, където обемът на пазара е най-голям.

Една от най-големите инвестиции е на дружеството "Софарма билдингс". През 2008 г. компанията планира да вложи близо 15 млн. евро в изграждането на жилищна сграда в София. По план трябва да отвори врати след 36 месеца. Разгъната застроена площ на обекта ще бъде 31 500 кв.м.
"Софарма билдингс" АДСИЦ планира да финансира изграждането чрез три увеличения на капитала, от които да набере 10 млн. лева. На 28 януари започна търговията с правата от първоначалното увеличение на капитала на дружеството. От следващите увеличения компанията има намерение да набере по 5 млн. лева, като второто е планирано за първото тримесечие на годината, а другото - за края на 2008 г. Заедно с това фондът ще разчита и на външно финансиране в размер на 10 млн. лева, се казва в проспекта на дружеството.

През януари Комисията за финансов надзор лицензира "Сити пропъртис" АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти. Средствата от учредителната емисия и първоначално увеличение на капитала ще се използват за детайлно проектиране на първите два проекта на дружеството. Компанията планира закупуването на терен в южните райони на София, на който ще бъде изграден жилищен комплекс, както и на парцел в район "Младост", предназначен за построяването на бизнес сграда.
Първият имот ще бъде с площ 3 дка, като теренът ще е предвиден за изграждането на жилищен комплекс от затворен тип. Фондът очаква изграждането му да приключи в средата на 2010 г. Жилищната сграда ще бъде с 5500 кв.м разгъната застроена площ и ще бъде построена за 18 месеца. Приблизителната стойност на проекта е 6.5 млн. лева. Планираната договорена цена за изграждане на жилищния комплекс до етап шпакловка и замазка е 400 евро за кв.м. Очаквана продажна цена на квадратен метър е 850 евро.
Дружеството счита, че 80% от апартаментите в сградата ще бъдат продадени след завършването им към края на 2009 г., а останалите ще бъдат отдадени под наем при цени 6-7 евро на кв.м на месец.
Компанията възнамерява да изгради и офис сградата, като планираната инвестиция е 8 милиона лева. Строителството на обекта ще започне към средата на 2008 г. Срокът за реализация на проекта, който ще бъде с 15 хил. кв.м разгъната застроена площ, е 15 месеца.

В края на годината Комисията за финансов надзор издаде лиценз и на "Рой пропърти фънд" АДСИЦ като дружество със специална инвестиционна цел, инвестиращо в недвижими имоти. Компанията планира да насочи усилия в проучване и осигуряване на подходящ парцел за изграждане на селище от затворен тип в околностите на София.

В края на януари лиценз получи и "Булгари резерв пропъртис" АДСИЦ, София, за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти, съобщи Комисията за финансов надзор. Съгласно инвестиционните планове на дружеството през тази година то възнамерява да закупи терен в столицата, на който да изгради сграда с комбинирано жилищно, офис и търговско предназначение.
Учредители на "Булгари резерв пропъртис" АДСИЦ са три юридически лица - "Република холдинг" АД с 30% от капитала, "Крам комплекс груп" ЕАД с 35% от капитала и "Моментум България" АД с 35%.

В началото на годината едно от най-големите дружества със специална цел - "Феърплей пропъртис", обяви плановете си да развие първия си проект в столицата. Компанията закупи 11 декара в Студентския град, върху които ще бъдат построени жилищни, търговски и офис площи с обща разгъната застроена площ 30 хил. кв.м. Общата инвестиция в обекта ще възлиза на около 25 млн. евро.
"Феърплей пропъртис" е и в процес на придобиване на парцели с обща площ 100 декара в близост до околовръстното шосе. След закупуване на имотите компанията планира да изгради жилищен комплекс.

Към края на третото тримесечие на миналата година има регистрирани 47 фонда за недвижими имоти, от които шест инвестират в земеделска земя. Само през януари комисията е лицензирала четири фонда, инвестиращи в недвижими имоти. Пазарната капитализация на дружествата със специална цел към 16 януари 2008 г. е 1.011 милиарда лева, от които около 623 милиона (62%) са на фондовете, инвестиращи в бизнес и жилищни проекти.

Източник: Строителство Градът

All rights reserved. GESTYONA BULGARIA. 2007