Основните данъци не се променят през 2009 г.

Основните данъци не се променят през 2009 г.

 


Основните данъци през 2009 г. се запазват, както и през миналата година. Данък печалба и данъкът върху доходите остават 10 %.

Данък добавена стойност (ДДС) също остава 20 %.

Здравната вноска се увеличава от 6 на 8 %, но в осигуряването се включва и държавата.

С 50% се увеличава и данъчната оценка за имотите. Схемата, по която се изчисляват налозите, обаче се промени, така че да не се стигне до драстично вдигане на данък сгради. Решението дали да се повишат местните данъци е в ръцете на общините.

За първа година кметовете получават възможност и да намаляват данъка за имотите. Всеки общински съвет трябва да реши какви да са местните данъци и такси до края на януари.

Увеличава се акцизът за цигарите, като най-много ще се повишат тези от скъпите марки.

Повечето данъкоплатци няма да доплащат налози върху парите, получени през 2008 г., заради въвеждането на плоския данък.
Според експерти от НАП дори може да се окаже, че данъчните трябва да връщат пари.

Източник: news.bg

All rights reserved. GESTYONA BULGARIA. 2007