Държавата отчете бум на чужди инвестиции

Държавата отчете бум на чужди инвестиции

За периода януари-юли 2008 г. в България са постъпили преки чуждестранни инвестиции на стойност 2 847 млн. евро. Това е с около 200 млн. евро повече от същия период на миналата година. Това съобщи изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Стоян Сталев на пресконференция, предаде БТА. На нея бе представен Световният доклад за инвестициите за 2008 г. “Транснационалните корпорации и предизвикателствата на инфраструктурата“.

В доклада България за първи път е преместена от региона “Югоизточна Европа“ в региона “Европейски съюз“, уточни Сталев. През 2006 г. и 2007 година общо в България са инвестирани 16 млрд. долара, което е над 50 процента от всичките преки инвестиции за целия 16-годишен период от 1992 г. Особено характерно за последните две години е рязкото нарастване на инвестициите в недвижимо имущество, които достигат 30 процента от общите чуждестранни инвестиции.

Това според Сталев е пряк резултат от членството на страната ни в ЕС. Ръстът на преките чужди инвестиции у нас е благодарение на ниските данъци в България, валутния борд и фиксирания курс на лева към еврото, заяви Стоян Сталев.

През 2007 година преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) достигат връх в почти всички райони на света, съобщи Хенри Джаклин, постоянен представител на ПРООН в България. Възходящата тенденция е и в трите икономически групи - развити страни, развиващи се страни и икономики в преход. Общият размер на преките чуждестранни инвестиции се е покачил с 30% и е достигнал абсолютен връх от 1,833 милиарда долара според световния доклад, заяви Хенри Джаклин.

Потоците от ПЧИ през 2007 г. надвишават рекордното ниво от 2000 г. с около 400 милиарда долара, въпреки световната финансова и кредитна криза, започнала през втората половина на 2007 г. Според доклада инвестициите в дружествени дялове достигат 15 трилиона долара. Това е показател на дейността на близо 79 000 транснационални корпорации в цял свят, които притежават около 790 000 чуждестранни дъщерни дружества.

Приходите от ПЧИ в развитите страни възлизат на 1,248 милиарда долара. САЩ остават лидер по привлечени чуждестранни инвестиции, следвани от Обединеното кралство, Франция, Канада и Холандия.

News.dir.bg

All rights reserved. GESTYONA BULGARIA. 2007