300 млн. евро инвестиция във ветроенергиен парк

300 млн. евро инвестиция във ветроенергиен парк


От община Шабла съобщиха, че представители на българо-австрийският консорциум "Уинд енерджи" е запознал кметския екип и съветниците с проекта си за изграждане на "Ветроенергиен парк - община Шабла-северозапад". Намерението на инвеститора е паркът да бъде изграден върху терени на консорциума на запад от шабленските села Граничар и Стаевци, като инвестицията възлиза на 300 млн. евро.
От кметството уточняват, че проектът е напълно съобразен с еврозаканодоталеството в тази област. Намерението е за вдигане на парк от 125 генератора, всеки от тях на стойност 2 800 хил. евро. Консорциумът е изразил готовност да изгради със собствени средства и нужната подстанция, за да може да се присъедини в енергийната система на страната. В рамките на представянето на проекта си инвеститорите са обявили, че 4-те дружества, влизащи в състава му - две български и две австрийски, ще извършат регистрацията си на територията на община Шабла, допълват от граничното морско кметство.

Те са заявили също готовност финансово да подпомагат общината при реализацията на различни дейности на територията й. Консорциумът ще внесе проекта за обсъждане в общината, след като Общият устройствен план определи зоните за изграждане на ветроенергийни паркове. В черновия вид на проекта са предвидени 2-3 такива терена.

Източник: http://portal.standartnews.com/

All rights reserved. GESTYONA BULGARIA. 2007