Пазарни проучвания

В основата на нещата!


Пазарни проучвания

Няма малък или голям инвеститор. Има само инвеститор, който търси адекватна информация и консултация за ситуацията на българския пазар. “ХЕСТИОНА БЪЛГАРИЯ” предлага изработване на компетентни и бързи пазарни проучвания за чужди фирми и инвеститори.За да бъде в максимална полза на своите настоящи и бъдещи клиенти, компанията е развила следните дейности:

• Маркетингово проучване на пазара за недвижими имоти.
• Консултации относно тенденциите в развитието на пазара
• Посредничество при покупко-продажба на недвижим имот или при отдаване и наемане на недвижим имот
• Изработване на пазарни проучвания и организация на износ.
• Консултации при жилищно кредитиране.
• Пазарни проучвания в различните икономически отрасли
• Проучване на възможностите за реализиране на проекти за публично-частно партньорство
• Проучване на предстоящи за реализиране проекти, финансиране от ОП на ЕС

All rights reserved. GESTYONA BULGARIA. 2007